Korrosion

 

Beläggningar för att förhindra korrosion av det underliggande materialet. Ytor i industriell miljö utsätts ofta för hårda korrisiva påfrestningar genom 
t ex fukt, salter, syror och andra kemikalier.

 

 

Ytbehandlingen skapar en barriär mellan den underliggande metallen och den påfrestande miljön vilket förlänger livslängden radikalt. Ytbeläggningen ger ofta också mervärde i form av enklare rengöring, minskad friktion och attraktivare ytfinish. 

 

Typiska applikationer är hårt utsatta ytor såsom kärl, rör och filter inom olja, gas och petrokemisk industri. 

 

Halar - Etentetrafluoreten

Halar är en pulverformig beläggning som vid härdningen smälter till ett hårt skyddande hydrofobt och oleofobt ytskikt med låg friktion. Skiktet har en oerhört hög motståndskraft mot kemikaliepåverkan och mekaniskt slitage.

Beläggningen klarar såväl starka syror som alkali, saltlösningar alkoholer och de flesta lösningsmedel.

Ytor belagda med Halar klarar en kontinuerlig temperatur upp till 150°C.