Offshore

 

 

Saltvatten, slitage och extrema väderföhållanden ställer höga krav på material. 

 

Whitfords Xylanbeläggningar är ledande på krävande ytor såväl ovan som under havsytan (subsea).

Xylan finns i stort antal varianter för att optimera önskade egenskaper.
Till dessa tillämpningar kompletteras ofta ytbeläggningen med zinkfosfatering av underlaget. Det ger en ytterligare förbättrad vidhäftning av beläggningen samtidigt som fosfateringen ger ett väsentligt högre korrosionsskydd. I miljöer som dessa där ytbeläggningen ofta utsätts för hårt mekaniskt slitage är zinkfosfateringen viktig för att förhindra krypkorrosion som kan uppstå om ytsskiktet skadats och den underliggande metallen blottats.


Produktion enligt Norsok-standard.