Miljö och Hälsa

 

Våra beläggningar som är avsedda för livsmedelshantering är givetvis godkända för direktkontakt med livsmedel.

Det förs löpande en diskussion om belagda köksredskap och kärl skulle kunna innebära risker för hälsa och miljö.

Framför allt har ämnet PFOA (perfluoroktansyra) debatterats. PFOA är ett hjälpämne som används vid tillverkning av fluorplaster och som misstänks ha hälsofarliga egenskaper. PFOA har dock aldrig varit något problem när det gäller den färdiga produkten. Efter härdningen finns inga rester kvar i beläggningen.

PFOA håller på att fasas ut som additiv. De beläggningar vi använder för ytor som ska komma i kontakt med livsmedel är helt fria från PFOA.

Utifrån den gedigna kunskapsbas som finns idag måste fluorplasterna betraktas som helt riskfria för såväl människa som miljö.

Att råka svälja fragment av ett kokkärls beläggning innebär heller ingen hälsofara. Av praktiska skäl bör ett kärl där beläggningen är så sliten att den lossnar bytas ut. Men eftersom beläggningen inte kan brytas ner och tas upp av kroppen, kommer den att passera och lämna kroppen den naturliga vägen.

 

Ytbeläggningarna kan tvärtom vara positiva ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Ett par exempel:

  • Belagda stekpannor och grytor innebär t ex mindre risk att mat bränns vid och måste kasseras.
  • I mat som blivit bränd bildas ofta skadliga kemikalier. Genom att ytbeläggningen minskar risken för vidbränning så minskar också risken att man får i sig dessa.
  • Mängden matfett kan minskas vid matlagning, vilket är positivt för de som oroar sig för hälsoriskerna med fett i maten.
  • Lägre friktion i industriella användningar kan t ex innebära lägre energiförbrukning och slitage vilket också har positiva miljöeffekter.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.