Förbehandlingar

 

Blästring

Ytorna som skall behandlas blästras i regel. Blästringen ger en absolut ren yta, och ökar också ytarean på så att vidhäftningen förbättras.

 

Zinkfosfatering

Fosfatering är en kemisk ytomvandlingsmetod där ett skikt bildas på metallytan. Skiktet består av zinkfosfatkristaller som är kemiskt bundna till underlaget. Zinkfosfatering förbättrar vidhäftningen till metallytan och förbättrar korrosionsskyddet. Om beläggningen skadas mekaniskt så att den underliggande metallen blottläggs kan korrosion uppstå och breda ut sig under beläggningen, sk krypkorrosion. Zinkfosfatering minskar denna risk.

 

Flamsprutning

Flamsprutning innebär att ytans hållfasthet förbättras. Metoden använder använder en gasbrännare för att smälta ett tillsatsmaterial som titan eller wolframkarbid så att det bildar en ytbeläggning.