Förbehandlingar

 

Blästring

Ytorna som skall behandlas blästras i regel. Blästringen ger en absolut ren yta, och ökar också ytarean på så att vidhäftningen förbättras.

 

Flamsprutning

Flamsprutning innebär att ytans hållfasthet förbättras. Metoden använder använder en gasbrännare för att smälta ett tillsatsmaterial som titan eller wolframkarbid så att det bildar en ytbeläggning.